Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Έλα μαζί μας

Επίσημο και πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network -ECTN) το Δίκτυο SDG 17 Greece

Επίσημο και πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism NetworkECTN) έγινε πρόσφατα το Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε). To ECTN αποτελεί μια παγκόσμια ένωση που τελεί υπό τη βελγική νομοθεσία και συνιστά το μοναδικό πανευρωπαϊκό δίκτυο με αντικείμενο τον βιώσιμο πολιτιστικό Τουρισμό και την προώθησή του.

Μεταξύ των μελών του δικτύου συγκαταλέγονται κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ και ερευνητικά Ινστιτούτα. Το ECTN είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που συντονίζεται από την Europa Nostra υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Τουριστικού Μανιφέστο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, το οποίο συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών.

Το ECTN αριθμεί επί του παρόντος 29 μέλη σε 19 επιμέρους χώρες, συμπεριλαμβανομένων 13 κρατών-μελών της Ε.Ε. και 6 συνδεδεμένων χωρών. Περιλαμβάνει επίσης στα πλήρη μέλη του 20 αρχές από ισάριθμες χώρες προορισμού και 9 συνεργαζόμενα μέλη – Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και ΜΚΟ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. www.culturaltourism-network.eu

Με αφορμή την ένταξη του Πανελληνίου Δικτύου για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) στο δίκτυο ECTN, η πρόεδρος του SDG 17 Greece, κα Μαρίνα Πατούλη δήλωσε:

“Ως πρόεδρος του δικτύου SDG 17 Greece αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά με την ένταξή μας στον κύκλο των μελών του ECTN προκειμένου να συνταχθούμε με τους στόχους του αναφορικά με τον βιώσιμο Πολιτιστικό Τουρισμό σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς σε παγκόσμια κλίμακα, ισχυρές τουριστικές αγορές και ακαδημαϊκά ιδρύματα και Ινστιτούτα. Κοινός σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα της ανάγκης για βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα του πολιτιστικού Τουρισμού στον οποίο η χώρα μας πρωτοστατεί χάρις στον ιστορικό και αρχαιολογικό της πλούτο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας αυτής με το ECTN θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση της συμμετοχής σε έρευνες, της βελτίωσης της συνεργασίας και ολοκλήρωσης μεταξύ Τουρισμού και επιμέρους τομέων του Πολιτισμού και της ανταλλαγής εμπειριών σε θέματα καλών πρακτικών”.

info: Το SDG 17 Greece είναι ένα Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), για τον Πολιτισμό, την Παιδεία, το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), με μέλη Δήμους, ακαδημαϊκά ιδρύματα οργανισμούς, δίκτυα και άλλους φορείς. Το Δίκτυό μας τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Επικοινωνίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ελλάδα και Κύπρο. Το SDG 17 Greece αγκαλιάζει ως ιδρυτικό μέλος η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA