Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Έλα μαζί μας

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Ο νεοσύστατος Όμιλος για την Unesco Βορείων Προαστίων, έχοντας την αιγίδα και την επίσημη έγκριση της Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, ιδρύθηκε το Μάϊο του 2017 και τον απαρτίζουν επιστήμονες, επιχειρηματίες, ενεργοί συμπολίτες μας από το ευρύτερο φάσμα των Βορείων Προαστίων της Αττικής.

Ο Όμιλός μας βασίζεται στο σεβασμό των κοινών αξιών και των ιδεωδών όλων των πολιτισμών. Προωθώντας τους οικουμενικούς σκοπούς και τους στόχους που θέτει διαχρονικά η UNESCO θεωρούμε χρέος μας να συμβάλουμε με τη σειρά μας στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Με επίκεντρο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον αμοιβαίο σεβασμό, την εξάλειψη των διακρίσεων και της φτώχειας, την πολιτιστική προαγωγή των τοπικών μας κοινωνιών αλλά και την προάσπιση της ευρύτερης συνοχής των πόλεων και των συμπολιτών μας. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τον πυρήνα των ειλικρινών μας προθέσεων αλλά και το πεδίο των δραστηριοτήτων του Ομίλου που οραματιζόμαστε.

Γιατί, ο σκοπός και η ουσία ύπαρξης του Ομίλου για την UNESCO Β.Π., δεν είναι παρά ο σεβασμός, η υπεράσπιση και η σύνθεση των κοινών αξιών και των ιδεωδών όλων των πολιτισμών.

 

Λίγα λόγια:

Συνίσταται μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Σωματείο με την Επωνυμία: «ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ».
Έδρα του Ομίλου ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Αττικής. Ο Όμιλος θα εποπτεύεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, έχοντας λάβει επίσημη έγκριση της ίδρυσης, του καταστατικού και του λογοτύπου που διαθέτει.
Οι σκοποί του Ομίλου είναι:
– να συνδράμει στη διάχυση του Έργου του Διεθνούς Οργανισμού, ο οποίος προωθεί τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και την Επικοινωνία.
– να οργανώνει Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια και Ομιλίες, που έχουν άμεση σχέση με τις Προτεραιότητες και τα Προγράμματα της UNESCO.
– να συνδράμει στη διάδοση των Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού στην τοπική κοινωνία του Νομού.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παιδεία:
Δίνοντας έμφαση στην προώθηση δράσεων που έχουν στο επίκεντρο τα μέλη και τους φορείς της εκπαίδευσης επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην προαγωγή αξιών και αρχών, άμεσα συνυφασμένες με την παιδεία. Δίπλα στους μαθητές, τους καθηγητές και κάθε εκπρόσωπο της εκπαιδευτικής κοινότητας αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους και επιδιώκουμε την από κοινού συνδιαμόρφωση καλών πρακτικών στη στήριξη, εξέλιξη και ανατροφοδότηση και ανάδειξη εκπαιδευτικών διοργανώσεων μέσα από:
– Ημερίδες
– Εκδηλώσεις
– Παρουσιάσεις
– Ομιλίες
– Σεμινάρια
– Προγράμματα θεματικών κύκλων
– Στοχευμένες στρατηγικές και μοντέλα εκπαίδευσης

 

Επιστήμες:
Η UNESCO είναι ο μοναδικός εξειδικευμένος Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την επιστήμη, την οποία περιλαμβάνει στην ονομασία του και ο οποίος έχει ειδική αποστολή την προώθηση της επιστήμης. Ως Όμιλος για την UNESCO επιδιώκουμε τη συνεργασία στον τομέα των επιστημόνων με διάφορους φορείς προς όφελος της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης. Προτεραιότητά μας είναι η διάδοση των κοινωνικών και φυσικών επιστημών, ως πεδία γόνιμης σκέψης, επαναπροσδιορισμού και δημιουργικής εξέλιξης μέσα από στοχευμένες δράσεις, πρωτοβουλίες και συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς. Όπως:
– Ημερίδες
– Συνέδρια
– Συμπόσια
– Εκδηλώσεις
– Θεματικές παρουσιάσεις
– Διαλέξεις
– Πρωτόκολλα συνεργασιών

Ανθρωπισμός:
Με επίκεντρο τον Άνθρωπο επιδιώκουμε τη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων συνθηκών ανάπτυξης για όλους. Οι δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα εντάσσονται στις βασικές προτεραιότητες του Ομίλου μας και είναι εφάμιλλες των ιδεωδών που πρεσβεύουμε. Μέσα από ουσιαστικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες αφουγκραζόμαστε καθημερινά τις ανάγκες της κοινωνίας θεμελιώνοντας μια νέα φιλοσοφία ανθρωπισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε χρέος μας να συμβάλουμε στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Προωθούμε:
– Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις
– Ανθρωπιστικές συνεργασίες
– Κοινωνικές δράσεις

Πολιτισμός:
Προάγοντας τις υπέρτατες αρχές και αξίες που πρεσβεύει διεθνώς η UNESCO προωθούμε τη συνδιαμόρφωση ποιοτικών δράσεων με έμφαση τον πολιτισμό, τις τέχνες και την ιστορία. Μέσα από μια στρατηγική δράσεων και ενεργειών που έχουν στο επίκεντρο τη διάδοση και ανάδειξη του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού, των τεχνών και μακραίωνων παραδόσεων και όλων των εκφάνσεών τους, υλοποιούμε εκδηλώσεις με έμφαση:
– Το θέατρο
– Το χορό
– Τη μουσική
– Τη ζωγραφική
– Τις τέχνες

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Μέσα από την πολύπλευρη δραστηριοποίησή μας προσδοκούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, απευθύνοντας ουσιαστικά ένα ανοιχτό κάλεσμα, ώστε το επόμενο διάστημα να προσελκύσουμε ανθρώπους και ενεργούς φορείς της κοινωνίας με:
– Επιστημονικά ενδιαφέροντα
– Ανθρωποκεντρική φιλοσοφία
– Εθελοντικά αντανακλαστικά
– Ειλικρινή αισθήματα κοινωνικής προσφοράς
– Πολιτιστικά και Καλλιτεχνικά κίνητρα
– Οραματικές Ιδέες

Υλοποιώντας οργανωμένες δράσεις και στρατηγικές που έχουν στο επίκεντρο τον Άνθρωπο, την Κοινωνία, τους νέους.
Μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας η δραστηριοποίηση Συλλογικών Ενεργών Φορέων:
– που βρίσκονται πλησίον της κοινωνίας των πολιτών,
– που αφουγκράζονται καλύτερα τα προβλήματα,
– που προσφέρουν με αμεσότητα και ευαισθησία,
– που προτείνουν νέους δρόμους και καινοτόμες πρακτικές,
συμβάλλοντας στην καλυτέρευση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι μια περιοχής, ενός Δήμου και ευρύτερα μιας χώρας, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να βγαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο.

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Η παρουσία του Ομίλου για την Unesco Βορείων Προαστίων το επόμενο διάστημα θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο και θα προωθήσει προτάσεις, ιδέες και στρατηγικές σε συνεργασία με:
– την εκπαιδευτική κοινότητα,
– την τοπική αυτοδιοίκηση,
– την Εκκλησία,
– Διεθνείς και εγχώριους Οργανισμούς – Αναγνωρισμένα Ιδρύματα
– Κοινωνικούς Φορείς και Συλλόγους,
– Φορείς του Αθλητισμού,
– Εκπροσώπους του Ιδιωτικού Τομέα,
– την πανεπιστημιακή κοινότητα,
– την Πολιτεία
Στο πλαίσιο αυτό στοχεύουμε στην θέσπιση ενός ευρύτερου φάσματος κοινών συνεργιών για την Παιδεία, τις Επιστήμες, τον Πολιτισμό & τον Ανθρωπισμό.

[wpgmza id=”1″]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA