Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Έλα μαζί μας

Το Δίκτυο SDG 17 Greece πρεσβευτής της Παγκόσμιας Εβδομάδας Κινητοποίησης του ΟΗΕ για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μ. Πατούλη Σταυράκη: «Ενεργοποιούμαστε ως Δίκτυο για την Παγκόσμια Εβδομάδα Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Εισηγούμαστε τη θεσμοθέτηση της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων του Δικτύου SDG 17 Greece για την Ελλάδα και εισάγουμε την πρωτοβουλία Υιοθέτησε έναν Στόχο” σε επίπεδο ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης για το 2020»

Το Δίκτυο SDG 17 Greece, ως ο μοναδικός εντεταλμένοςαυτοδιοικητικός φορέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνώνγια την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με επίκεντρο την Παγκόσμια Εβδομάδα Κινητοποίησης του ΟΗΕ για την αφύπνιση των πολιτών ως προς τους συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, αναλαμβάνει τις εξής πρωτοβουλίες:

Α. Εισηγήθηκε προς το Γραφείο Επικοινωνίας του ΟΗΕ για Ελλάδα και Κύπρο αλλά και προς τους Δήμους μέλη του Δικτύου τη θεσμοθέτηση της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων του Δικτύου SDG 17 Greece σε επίπεδο ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που αποτελούν προτεραιότητες του Δικτύου.

Β. Ενεργοποιεί κατά προτεραιότητα 5 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 με επίκεντρο τους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος με τη συμμετοχή των Δήμων μελών του Δικτύου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με τίτλο «Υιοθέτησε έναν Στόχο» ενεργοποιεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις για τους Στόχους 3, 4, 11, 12, 17 του ΟΗΕ που υπηρετούν τις στοχεύσεις και τις πρακτικές που προάγει το Δίκτυο SDG 17 Greece στους συγκεκριμένους τομείς. Το πλαίσιο των δράσεων ανά τομέα αναλυτικά περιγράφεται ως εξής:

Δράση «Υιοθετώ τον Στόχο 3:  Βραβεύω του Ήρωες της καθημερινότητας στην εποχή του COVID19»
Δράση «Υιοθετώ τον Στόχο 4: Εκπαιδεύω μεγάλους και παιδιά για το Ασφαλές Διαδίκτυο»
Δράση «Υιοθετώ τον Στόχο 17: Αναδεικνύω ένα Πολιτιστικό Τοπόσημο ή Μνημείο δημιουργώντας ένα ψηφιακό πολιτιστικό μονοπάτι»
Δράση «Υιοθετώ τον Στόχο 11: Προτείνω και εφαρμόζω μια καινοτόμα εφαρμογή ή πρακτική δημιουργώντας μια ψηφιακή βάση ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των Δήμων»
Δράση «Υιοθετώ τον Στόχο 12: Εκπαιδεύω τους Πολίτες για την αξία της ανακύκλωσης και την αισθητική της επαναχρησιμοποίησης υλικών»

Με αφορμή τη συμμετοχή του Δικτύου SDG 17 Greece στην Παγκόσμια Εβδομάδα Κινητοποίησης του ΟΗΕ για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Πρόεδρος του Δικτύου Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη, δήλωσε:

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφεται μία συντονισμένη προσπάθεια που συσπειρώνει περισσότερους από 100 Δήμους και άλλους οργανισμούς με αποστολή την κοινή δέσμευση να ενεργοποιήσουμε τα αντανακλαστικά των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών στην κατεύθυνση της υιοθέτησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ως το πλαίσιο δραστηριοποίησης και λειτουργίας των μελλοντικών κοινωνιών. Το ελληνικό Δίκτυο SDG 17 Greece αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της ελληνικής κοινωνίας στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια. Ενεργοποιούμαστε ως Δίκτυο για την Παγκόσμια Εβδομάδα Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Εισηγούμαστε τη θεσμοθέτηση της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων του Δικτύου SDG 17 Greece για την Ελλάδα και εισάγουμε την πρωτοβουλία “Υιοθέτησε έναν Στόχο” σε επίπεδο ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αφενός επιχειρούμε να κινητοποιήσουμε τα μέλη του Δικτύου προς αυτή την κατεύθυνση θέτοντας τις προτεραιότητες και το πλαίσιο για το 2020, αφετέρου να αναδειχθεί ο ενεργός ρόλος του Δικτύου SDG 17 Greece ως ο επίσημος φορέας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Με οδηγό το όραμά μας να ευαισθητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες για τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να συνδιαμορφώσουμε τους αυριανούς ενεργούς πολίτες, μέσα από τις παραπάνω πρωτοβουλίες κάνουμε πράξη το επόμενο κοινό μας βήμα. Η επιτυχία μας να συνεργαστούμε θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα και οφέλη για την ευημερία των παιδιών μας και των επόμενων γενεών».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA