Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Έλα μαζί μας

Day

16 Μαρτίου, 2020
Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης στη χώρα μας με την εξάπλωση του κορωναϊού και με δεδομένη την κοινωνική υπευθυνότητα που διακρίνει τον Όμιλό για την UNESCO Βορείων Προαστίων, κρίνεται επιβεβλημένη η συμμόρφωση της λειτουργίας του με τα ειδικά μέτρα αντιμετώπισης του κορωναϊού που έχει λάβει η ελληνική Πολιτεία. Σύμφωνα με τα έκτακτα νομοθετικά μέτρα, για...
Read More

Σχετικά με τον Όμιλο

Ο Όμιλός μας βασίζεται στο σεβασμό των κοινών αξιών και των ιδεωδών όλων των πολιτισμών. Προωθώντας τους οικουμενικούς σκοπούς και τους στόχους που θέτει διαχρονικά η UNESCO θεωρούμε χρέος μας να συμβάλουμε με τη σειρά μας στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Με επίκεντρο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον αμοιβαίο σεβασμό, την εξάλειψη των διακρίσεων και της φτώχειας, την πολιτιστική προαγωγή των τοπικών μας κοινωνιών αλλά και την προάσπιση της ευρύτερης συνοχής των πόλεων και των συμπολιτών μας.