Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Όμιλος για την UNESCO Βορείων Προαστίων
Έλα μαζί μας

Διπλωματικές επαφές για την ευρωπαϊκή προοπτική του Πανελλήνιου Δικτύου για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε – Πολιτισμού – Παιδείας – Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α «Τέχνη Χρω»

Με τους εκπροσώπους της ελληνικής διπλωματίας στο Βέλγιο, τον Πρέσβη Διονύση Καλαμβρέζο, τον επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες Ιωάννη Βράιλα, και τον αναπληρωτή μόνιμο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιωάννη Γκίκα, συναντήθηκε η Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Βορείων Προαστίων Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη, στο πλαίσιο των επαφών της για την προώθηση του Πανελλήνιου Δικτύου για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε  – Πολιτισμού – Παιδείας – Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α «Τέχνη Χρω».

Στη συνάντηση με τον Έλληνα Πρέσβη κ. Καλαμβρέζο, συζητήθηκαν η αρωγή της Πρεσβείας για τη σύνδεση του Δικτύου με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτισμού, παιδείας, περιβάλλοντος και εφαρμογής των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε, αλλά και την επαφή με την Ομογένεια των Βρυξελλών μέσα από πολιτιστικούς συλλόγους και κοινωνικούς φορείς με σκοπό την ενημέρωση, τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων αλλά και τησυμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δικτύου στην Ελλάδα.

Με τους Έλληνες Πρέσβεις στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Βραϊλα και κ. Γκίκα, εκτός από ζητήματα διασύνδεσης, συζητήθηκαν

 η παροχή υποστήριξης του Δικτύου σε επίπεδο αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων για την πραγμάτωση των σκοπών του, η παροχή τεχνογνωσίας προς τους Δήμους μέλη όσον αφορά στη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και άλλων πρωτοβουλιών, σε θέματα συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και διαδικασιών για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν, επίσης, η δικτύωση με τα αρμόδια θεσμικά όργανα για τη διευκόλυνση των διαδικασιών και την άμεση επικοινωνία με φορείς κα συλλογικότητες αλλά και η ενεργοποίηση των αδελφοποιήσεων των Δήμων – μελών του Δικτύου.

Αναφορικά με τη συνάντησή της με τους Έλληνες διπλωμάτες, η Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη, δήλωσε:

«Το νεοσύστατο αυτοδιοικητικό μας δίκτυο ως ένα δυναμικό σύστημα με σκοπό τη δικτύωση και τη συνεργασία, έχει προοπτικές που δεν περιορίζονται από σύνορα και δημιουργούν το πρόσφορο έδαφος για συμμαχίες που εγγυώνταιτη βιωσιμότητα και την προοπτική του. Οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι της Ελλάδας σε επίπεδο κρατών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ανοίξουν στο δίκτυο μας τον δρόμο για να αποκτήσει ευρωπαϊκή παρουσία και δραστηριοποίηση. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκρισή τους στην παρουσίαση του προφίλ και των στοχεύσεων του δικτύου Τέχνη Χρωγια να προάγουμε τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε, τον πολιτισμό, την παιδεία και το περιβάλλονπανελλαδικά με τη συμμετοχή των τοπικών μας κοινωνιών. Σε έναν κόσµο που αντιµετωπίζει πολυδιάστατες προκλήσεις και συγκρούσεις, ο πολιτισµός, η παιδεία, ο ανθρωπισμός αποτελούν πεδία που μπορούν να συμβάλλουν σηµαντικά στησύνθεση των κοινωνιών, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA